Vrije expressie

Ieder mens kan bewegen, dus ook dansen. (Uitgangspunt vrije expressie)

De workshop ‘Bewegen op tekst’ is gebaseerd op een vrije vorm van dans en beweging: vrije expressie, dansexpressie of bewegingsexpressie. In deze vorm van bewegen is het uitgangspunt dat je jezelf uit door middel van beweging, waardoor je jouw eigen creativiteit ontdekt en gaat stimuleren.

Wie wel eens naar een verhalend ballet heeft gekeken zoals De Notenkraker of Het Zwanenmeer, weet al dat het goed mogelijk is om een tekst uit te beelden. De dansers maken daarbij gebruik van muziek om een geschreven tekst te visualiseren. Zo moeilijk gaan we het bij de workshop niet maken. Vrije expressie is veel eenvoudiger!

Een van de principes van vrije expressie is namelijk dat ieder mens kan bewegen en dat ieder dus op zijn eigen manier kan dansen. Bij vrije expressie heb je in tegenstelling tot alle andere dansvormen, geen techniek nodig. Alles mag, alles kan, alles is goed. Het is jouw dans, jouw manier van bewegen, jouw emotie.

In de workshop nemen we de uitgangspunten van vrije expressie door: het gaat om bewegen, om ruimtelijk gebruik en om expressie of beleving. Vrije expressie brengt een wisselwerking op gang tussen beleving en beweging. Je geeft door je beweging uitdrukking aan wat je beleeft, wat je voelt. In de workshop is ‘ontdekken’ een belangrijk onderdeel. Je gaat ontdekken wat een tekst met je doet en ontdekt welke beweging daarbij hoort.

Bij het schrijfproces gaat dat je helpen. Je leert om vanuit jouw eigen bewegingen teksten te schrijven die de gewenste beleving weergeven en daardoor doeltreffend zijn.

Je gaat ontdekken welke emoties woorden  bij jou kunnen opwekken.

MJH_9991 kl webEen klachtenbrief kan boosheid of kwaadheid bij je oproepen omdat de schrijver jou persoonlijk aanvalt. Je gaat die brieflezer dan misschien het liefst zelf te lijf. Met of zonder deegroller…

MJH_0035 kl webEen clichématige afsluiting van een brief zoals “In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,…” geeft jou wellicht het idee dat de schrijver in lijdzaamheid gaat wachten…

Je kunt ook helemaal blij van een brief worden. Een fijne uitnodiging, een compliment, een goed geschreven verhaal.

MJH_0024 kl web

 Dit is precies wat ik nodig had, ik kan zo mijn horizon verbreden, heb geleerd los te laten en durf vrijer te schrijven. Fantastisch! (Een deelnemer)

Home