Stap 5 – Coachingstraject

De schrijfcoach leert je de relevante vragen te stellen en het schrijven te organiseren met een schrijfplan waarin doelstelling, argumentatie en eindconclusie heel belangrijk zijn. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het vraagt oefening en discussie met de schrijfcoach om het goed toe te passen. (Een deelnemer)

Na de keuzemodule ga je al het geleerde in je eigen werkomgeving de praktijk brengen. Maar ik blijf je nog wel acht weken lang begeleiden. Op die manier kun je een optimaal rendement uit je investering halen.

Je bent bezig met een verandertraject en daarvoor heb je tijd nodig. Je hebt tijdens de trainingsdagen, de workshop en de keuzemodule alle ingrediënten gekregen om sneller en aantrekkelijker te schrijven. Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Vandaar acht weken om alle tips en adviezen te laten beklijven! In die acht weken kun je je de nieuwe manier van werken eigen maken.

Mijn coaching kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Daar maken we vooraf goede afspraken over. Het is jouw coachingstraject en daarom maak ik met iedere deelnemer aparte afspraken.

Afronding

En hoe is het nu met de andere deelnemers? Heeft iedereen het doel bereikt? En hoe blij ben je zelf met het bereikte resultaat? Er zijn allerlei mogelijkheden om via sociale media met elkaar verbonden te blijven. Maar het is veel leuker en gezelliger om tijdens een laatste bijeenkomst ervaringen te delen, elkaars verhalen te horen, te horen over overwonnen moeilijkheden en enkele resultaten van elkaar te lezen.

We sluiten daarom af met een plenaire sessie: we praten eerst een goed uur bij. Natuurlijk is er tijd voor het stellen van vragen, daarna gaan we aan tafel om tot slot van het traject met elkaar een hapje te eten. En natuurlijk kunnen we tijdens het diner gewoon verder praten.

De opbrengst van het coachingstraject puntsgewijs:

  • je kunt de ontwikkelde eigen stijl in je dagelijkse werk toepassen
  • je werkt één op één met de trainer aan het plan van aanpak
  • je hebt met je leerpartner wekelijks contact om te motiveren en te stimuleren
  • je kunt aan het eind van het traject ervaringen uitwisselen tijdens een laatste leermoment
  • je bent blij met het eindresultaat.

 

Ik maak dankbaar gebruik van de cursuservaring om problemen begrijpelijk aan te kaarten en te zorgen dat ik conclusies dusdanig formuleer dat er ook daadwerkelijk actie ondernomen wordt. (Een deelnemer)

Lees hier verder.