Stap 1 – Schrijfanalyse

Ieder woord gaat tellen, zodra het er staat. […] Op papier hebben woorden alleen elkaar, en samen blijken ze betekenissen te kunnen produceren die je helemaal niet had gewild. (Rutger Kopland, dichter, 1934-2012)

In de eerste stap van het traject Schrijfexpressie gaan we eerst bepalen wat jouw huidige manier van communiceren is. Dat is immers het uitgangspunt. Als we dat helder hebben, kunnen we een plan van aanpak maken dat op maat gemaakt is voor jouw situatie.

De schrijfanalyse is een individueel traject dat uit drie onderdelen bestaat:

 1. gedrag- en drijfverenanalyse
 2. beoordeling van een door jou geschreven tekst
 3. 360° feedback

1. De gedrag- en drijfverenanalyse

De gedrag- en drijfverenanalyse geeft je inzicht in jouw manier van communiceren. Maar dat is nog niet alles. Je leert ook wat jouw manier van communiceren bij een ander teweegbrengt. En dan hebben we meteen een belangrijk punt te pakken. Als jij weet wat jouw manier van communiceren doet bij een ander, dan weet je ook waaraan je kunt gaan werken om dat te verbeteren.

Voor de gedrag- en drijfverenanalyse ga je online twee vragenlijsten invullen. De antwoorden leveren een rapport op waaruit we veel kunnen leren over jouw manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Ik maak daarbij gebruik van de analyses van TTI Succes Insight Benelux. Het rapport helpt jou en mij jouw eigen talenten te herkennen, jouw eigen communicatiestijl te doorgronden en ‘de vinger op de zere plek te leggen’.

Ik gebruik deze analyses omdat de manier waarop we schrijven, besloten ligt in de manier waarop we in het algemeen communiceren. Het moeilijke daarbij is dat ieder mens een eigen manier van communiceren heeft. En soms kan dat behoorlijk botsen. De een houdt van uitvoerige brieven, doorspekt met een grapje, waarbij hij hoofd- en bijzaken niet duidelijk uit elkaar houdt. De ander houdt van korte notities, schrijft bijna in telegramstijl en zal nóóit een persoonlijke opmerking of grapje maken. Bij mondelinge communicatie kun je daar nog mee uit de voeten. Je ziet immers een reactie. Zelfs telefonisch kan een plotselinge stilte, of een zucht, veelzeggend zijn. Bij schriftelijke communicatie hebben we alleen onze geschreven woorden.

Het rapport levert ons een schat aan informatie. Uiteraard bespreek ik het rapport met je.

2. Beoordeling tekst

Voor deze beoordeling heb ik een door jou geschreven stuk tekst nodig. Ik beoordeel die tekst op grammatica, stijl en spelling. Ik leg de link tussen de gedrag- en drijfverenanalyse en jouw tekst.

We nemen de beoordeling samen door. De beoordeling van je tekst draagt bij aan de bewustwording: wat kan ik nog verbeteren, waar moet ik aan werken?

3.   360° feedback

Je krijgt van mij een vragenformulier dat je aan minimaal drie zakelijke relaties geeft met het verzoek de vragen te beantwoorden. Het zijn vragen over jouw manier van schriftelijk communiceren. De antwoorden leren ons weer iets over jouw huidige manier van schrijven en met name over de manier waarop jouw schrijfstijl overkomt.

Ik analyseer jouw communicatiestijl op basis van deze drie onderdelen. Dan volgt een coachingsgesprek.

Coachingsgesprek

Het doel van het coachingsgesprek is om samen een plan van aanpak te maken voor jouw eigen traject. Je weet waaraan je gaat werken en wat het einddoel is. Jouw eigen leerwensen zijn daarbij de basis.

Bij de inschrijving voor het traject heb je mij een overzicht gegeven van jouw leerwensen, leervragen en/of leerdoelen. Jouw leerwensen gaan we tijdens het coachingsgesprek samen met de uitkomst van de schrijfanalyse verwerken in een plan van aanpak. We stellen voor dit plan samen een lijst op met actiepunten die als een rode draad door het gehele traject lopen.

Met dit plan gaan we aan de slag. Drie maanden lang. Aan het eind van het traject heb je niet alleen geleerd wat je kunt verbeteren in je communicatie, maar je hebt ook al veel kunnen oefenen. De resultaten zijn ook meetbaar door nogmaals een 360° feedback uit te voeren.

De opbrengst van de schrijfanalyse puntsgewijs:

  • je kent jouw manier van communiceren
  • je kent jouw eigen schrijfstijl
  • je weet hoe jouw manier van communiceren bij een ander overkomt
  • je kent de valkuilen van jouw manier van communiceren
  • je kunt rekening houden met jouw eigen schrijfstijl
  • je hebt een plan van aanpak waarmee we drie maanden lang aan de slag gaan
  • je hebt een gedragsanalyse die je meer inzicht geeft in jouw persoonlijke gedragsstijl, niet alleen op het gebied van communiceren maar ook bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking
  • je hebt een drijfverenanalyse die je helpt ontdekken wat je echt belangrijk vindt in het leven.

 

Lees hier verder over Stap 2 – Twee dagen training.