Programma

Ik ben doordrongen van de noodzaak om te doen. Weten is niet voldoende, we moeten toepassen. Bereid zijn is niet genoeg, we moeten doen.  (Leonardo da Vinci 1452-1519)

Met het traject van Schrijfexpressie leer je in ongeveer drie maanden aantrekkelijk en sneller te schrijven. In vijf stappen ga je vanuit je huidige schrijfstijl naar een nieuwe schrijfstijl.

Die vijf stappen zijn:
Stap 1 – Schrijfanalyse
Stap 2 – Training
Stap 3 – Workshop vrije expressie ‘Bewegen op tekst’
Stap 4 – Keuzemodule
Stap 5 – Coachingstraject van acht weken

Je leert met de analyse eerst jouw eigen communicatiestijl kennen en herkennen. We maken samen een plan van aanpak met actiepunten. Tijdens de twee trainingsdagen werk je binnen de groep met je eigen actieplan. Je werkt aan een nieuwe, eigen stijl. Een stijl waarmee je goed kunt uitdrukken wat je bedoelt, waarbij je de ontvanger(s) centraal stelt en die prettig leesbaar is. De workshop Vrije expressie geeft je inzicht in wat een tekst met iemand doet. En je leert vrijer denken, waardoor je vanuit je gevoel leert schrijven.

In de keuzemodule komt jouw specifieke tekstsoort aan de orde, bijvoorbeeld een rapport schrijven of een offerte opstellen.

Na die vier onderdelen krijg je nog acht weken lang intensieve begeleiding. Jij bepaalt hoe we die begeleiding aanpakken. Door die intensieve coaching blijf je zelf alert op het toepassen van alles wat je geleerd hebt. Je behaalt daardoor een optimaal rendement uit dit traject.

We sluiten het traject af met een plenaire sessie met een terugkoppeling en een diner.

Dit is wat je krijgt als je meedoet:

  • een rapport met je gedrag- en drijfverenanalyse
  • een persoonlijk actieplan
  • lesmateriaal; een boek met werkboek met opdrachten, tips en checklists
  • twee trainingsdagen (twee hele dagen)
  • een workshop (een dagdeel)
  • een trainingsmiddag (een dagdeel met de training van jouw keuzemodule)
  • negen coachingsmomenten
  • een plenaire terugkombijeenkomst met aansluitend
  • een diner ter afsluiting van het traject.

Lees hier verder over Stap 1 Schrijfanalyse.