Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website (Bureau TRM/Schrijfexpressie);
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website die u nu bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De eigenaar heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo’s en beeldmateriaal). Niets van op deze website aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren mag uitsluitend met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Home