Stap 2 – Twee dagen training

Al na de twee trainingsdagen merkte ik dat ik veel meer energie had om te gaan schrijven. Waar ik eerst als een berg tegen het schrijven van een rapport op zag, ben ik nu gretig om mijn tekst te gaan schrijven. (Een deelnemer)

Tijdens de training maak je voor het eerst kennis met de andere deelnemers. Iedereen heeft een eigen plan van aanpak, wat voor de één een sterkte is, kan voor de ander juist een zwakte zijn. We gaan veel in duo’s werken en je werkt daarbij veel samen met iemand die sterk is in jouw zwakke punt.

Bij de training staan associatie en gevoel centraal. Schrijven is namelijk veel meer dan woorden en grammatica. Met schrijven geven we een boodschap door, willen we iets bereiken, willen we de lezer tot actie laten komen. Dat bereiken we in de 21e eeuw niet meer door formele taal, door zakelijkheid of met wollige taalgebruik. Een blijde boodschap schrijven we blij en bij een nare boodschap laten we blijken dat we meeleven.

We gaan kijken wat woordgebruik bij ons doet. Wist je al dat bepaald woordgebruik cultuurbepaald is? Een woord kan in de ene provincie of streek heel normaal zijn, terwijl het in een ander deel van Nederland het voorhoofd doet fronsen. En wat te denken van te formele woorden, van onnodig gebruik van Engelse woorden of een teveel aan afkortingen?

Natuurlijk hebben we het tijdens de training ook over stijl, spelling en zelfs over grammatica. Maar dat is nooit een doel op zich. Het doel is en blijft het werken aan een prettig leesbare schrijfstijl.

Ik geef je ook hulpmiddelen bij het schrijven: een ezelsbruggetje, een checklist, een houvast voor structuur in je teksten, enzovoorts. Je gaat met die hulpmiddelen al tijdens de training aan de slag. Je krijgt volop de gelegenheid om te oefenen, alleen of in groepjes. Ik gebruik daarbij verschillende werkvormen (Ik verklap natuurlijk niet alles hier!).

Na de eerste trainingsdag krijg je wellicht ook huiswerk mee. Hoeveel en wat hangt af van het plan van aanpak dat we gemaakt hebben.

De opbrengst van de twee dagen training puntsgewijs:

  • je leert aantrekkelijk schrijven (in jouw eigen stijl)
  • je weet hoe je een boodschap 1 op 1 bij de ontvanger krijgt
  • je ontwikkelt een eigen, prettig leesbare stijl (vanuit de eigen analyse)
  • je weet hoe je de klant centraal kunt stellen waardoor jouw doel bereikt wordt
  • je werkt volgens een schema of stappenplan
  • je werkt met checklists
  • je kent grammaticaregels of weet waar je regels kunt opzoeken
  • je kent spellingsregels of weet waar je regels kunt opzoeken
  • je gaat steeds efficiënter schrijven: je kunt sneller formuleren
  • tijdwinst doordat jouw boodschap direct duidelijk is en er geen aanvullende acties nodig zijn om je doel te bereiken. Ellenlange e-mailuitwisseling behoort tot het verleden!

Lees hier verder over Stap 3 – Workshop ‘Bewegen op tekst’