Stap 4 – Keuzemodule

Frits Spits over taal: Taal kan zo’n enorme vrijheid opleveren voor degene die de taal spreekt, die de taal gebruikt. […] We moeten mensen aanmoedigen en inspireren de taal zo breed mogelijk op te rekken en zo goed mogelijk te spreken, maar vooral ook om beelden te gebruiken omdat je dan een wereld kunt creëren waarin je je veilig en prettig voelt. En die mooi kan zijn. (Frits Spits tijdens Spitsuur (KRO) van 22 december 2013)

Afhankelijk van je leerwens ga je nu een of meer specifieke modules volgen. We hebben bij het maken van het actieplan bij stap 1 al bepaald wat voor jou een goede module is. Je kunt daarbij denken aan:

  1. schrijven met een schrijfplan
  2. opbouw en structuur van het rapport
  3. scorende offertes schrijven
  4. argumenteren
  5. klachtenafhandeling

Tijdens de eerste keuzemodule leer je werken met een schrijfplan. Een schrijfplan helpt je met structuur te werken aan je document. Het document krijgt daarbij niet alleen een goede opbouw, maar geeft jou houvast bij het schrijven. Voor iemand die het werken met een schrijfplan goed beheerst, is het schrijven van het document een ‘invuloefening’.

In module 4 leer je goed te argumenteren. Een juiste argumentatie helpt je een sterk geformuleerde tekst te schrijven. Een tekst ‘waar geen speld tussen te krijgen is’. Een goede argumentatie geeft jouw tekst de overtuigingskracht die je nodig hebt om je doel te bereiken.

Natuurlijk pas je bij de keuzemodule ook al het eerder geleerde toe. Argumentatie vanuit gevoel, een structuur die past bij jouw klant, enzovoorts.
En om vragen alvast voor te zijn: ja, je kunt ook voor meer dan één keuzemodule opgeven.

De opbrengst van de keuzemodule puntsgewijs:

  • je kunt het doel van je tekst sneller bereiken (actie, verkoop, tevreden klant, afhandelde schademelding, enzovoorts)
  • je leert efficiënt te werken door het gebruik van een schrijfplan
  • je leert een goed betoog op te zetten doordat je weet hoe je voor- en nadelen tegen elkaar kunt afwegen en conclusies kunt formuleren
  • je weet hoe een document er qua lay-out en vormgeving uit moet zien.


Lees hier verder over Stap 5 – Coachingstraject.